Jazz Frisør

2015

Jazz Frisør i Larvik ønsket å gjøre noen endringer til det eksisterende lokalet på Torget.

Vi var bedt om å ta hensyn og beholde det eksisterende utrykket men gjøre noen grep som forbedret lokalet. Hovedfokus lå på resepsjonsområde og ventesonen.Oppmåling og utarbeidelse av grunnlagstegninger var nødvendig for å kunne presentere et forslag.

Det nye forslaget inkluderte å flytte resepsjonsområdet ned til inngangen, både for å kombinere denne med produkthyller men mest pga funksjon og ikke minst tilgjengelighet til kunden. Et nytt venteområde ble plassert der resepsjonen sto før, for å skape en tydelig men hyggelig sone. Noen tillegsforslag var også presentert, ny kaffeområde og ny garderobe løsning til ansatte og kunder. Disse endingene skal tas på et senere tidspunkt.

MKArkitektur & Design, klarte å skape et mer moderne, praktisk og funksjonelt lokalet.